De methode.

Een nieuw denkniveau.

Albert Einstein zei ooit: ‘Onze belangrijkste problemen kunnen we niet oplossen binnen het kader waarin we ze hebben gecreëerd’. Met deze uitspraak wordt kernachtig duidelijk dat bij het doorgronden en oplossen van problemen een nieuw, hoger denkniveau nodig is om persoonlijke, interpersoonlijke en maatschappelijke vooruitgang te ontwikkelen.

De methode is hier een aanzet toe.

De methode voorziet van voortschrijdend psychologisch inzicht door een beroep te doen op het gezonde verstand waarmee op korte termijn emotionele intelligentie wordt bevorderd en op lange termijn geestelijke gezondheid wordt ontwikkeld.

De methode ondersteunt praktische ervaring.

Leren wiffen is het idee.

Het practicum bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur. Het aantal deelnemers is 12 personen. De kosten zijn 525 euro per deelnemer. Korting mogelijk met Stadspas.

posterposter_man

 

 

 

 

 

 

Om het op gang gekomen bewustwordingsproces bij deelnemers te ondersteunen worden vier keer per jaar, los van de eigenlijke bijeenkomsten, soortgelijke vervolgbijeenkomsten georganiseerd. Het minimale aantal deelnemers is 8 personen. De kosten zijn 50 euro per deelnemer.

Datum, tijdstip en locatie van deze vervolgbijeenkomsten worden per e-mail bekend gemaakt.

Word een wiffer is de gedachte.