Aanmelden?

Je bent geïnteresseerd in De rode Methode? Je wilt leren omgaan met emoties, meer specifiek met woede (kwaadheid, boosheid) irritatie en frustratie? Je bent nieuwsgierig na het lezen van de stelling WIF-emoties juist niet af te wijzen of te leren beheersen en wilt daar aandacht aan besteden?

Je kunt alle vijf de bijeenkomsten bijwonen?

Het practicum wordt gegeven in:

Amsterdam.
April, mei en juni 2018 van 19.30 / 21.00 – 21.45 uur.
De data worden nog bekend gemaakt.

Meld je aan:
stichtingderodemethode@gmail.com

De rode Methode behoudt zich het recht voor een aanmelding af te wijzen.

Stichting De rode Methode ®

Nieuwevaart 123
1018 ZM Amsterdam
+31 (0) 654651933 of +31 (0) 613935605

stichtingderodemethode@gmail.com

Wilt u Stichting De rode Methode ondersteunen dan kunt u een storting doen op onderstaande rekening.

ING rekeningnummer NL36 INGB 0006110566

Bestuurders

Sandra de Vries (+31 (0) 654651933), secretaris/penningmeester en
Els Rode (+31 (0) 613935605), voorzitter.